Aaltje Vincent: Iedereen liegt op zijn cv

Wat is er aan de hand?

Nu.nl zaaide onlangs onrust in recruitment land. Liegen op je cv kan je zes jaar gevangenisstraf opleveren.

Karina Ahles, een cv-detective, schrijft:

Een leugen op je cv laat zien dat je onder bepaalde druk bereid bent leugens te vertellen.

Hier zit natuurlijk wat in, maar Aaltje Vincent benoemt in het artikel iets belangrijkers. Je kunt namelijk ook liegen door iets te verzwijgen.

Hoe zit het precies?

Nu.nl schrijft:

Bij twijfel, raadpleeg de wet. Daar staat het volgende, in artikel 225, over valsheid in geschrifte: “Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Een diploma verzinnen, vervalsen en gebruiken kan je dus een celstraf van zes jaar opleveren. Maar ook kleine leugentjes zijn strafbaar in het arbeidsrecht, en zijn voor een werkgever een goede reden voor ontslag op staande voet.

Wat Nu.nl schrijft is pertinent onjuist. Nog nooit heeft iemand zes jaar in de bak gezeten vanwege een leugentje op zijn of haar cv. De praktijk is glashelder. Maar de theorie dan? Artikel 225 laat toch niets aan duidelijkheid te wensen over? Jawel.

En gelukkig maar. Ook in theorie is het niet mogelijk 6 jaar gevangenisstraf te krijgen voor liegen op je cv. Bij strafoplegging komt meer kijken dan enkel het van toepassing verklaren van een maximale straf in een wetsartikel.

We hoeven dus niet te vrezen voor zes jaar vrijheidsberoving als we onze prestaties pimpen om indruk te maken op een recruiter. Integendeel. Volgens Aaltje Vincent moeten we juist méér laten zien. We laten ten onrechte prestaties achterwege. Vincent schrijft:

Mijn reactie is dat iederéén liegt op zijn cv, want iedereen doet zichzelf tekort. Steeds meer selecteurs ontdekken dat ook wanneer zij dieper met sollicitanten in gesprek gaan over hun werkervaring. Iedereen is onbewust bekwaam. 

Ik vind het geweldig dat het aspect van het jezelf juist tekort doen ook in het artikel aan bod komt, met een aantal voorbeelden. “Dan ga ik doorvragen, wat een recruiter ook zou moeten doen, in plaats van zoeken naar leugens. Het bleek dat ze teams van hoogopgeleiden coachte. Dan maak ik ervan: ‘Geeft integraal en coachend leiding aan team van hbo- en wo-opgeleiden.’ … Kortom, zegt Vincent, het is niet nodig om te liegen, omdat je jezelf al onderschat.

Wat nemen we ervan mee?

Nu.nl slaat de plank mis. Zes jaar gevangenisstraf slaat nergens op. Zoeken naar leugentjes op cv’s is bovendien vaak een slecht idee. Je kunt je tijd beter besteden.

De uitspraak van Aaltje Vincent dat iedereen liegt op zijn cv is natuurlijk ook hyperbool. Het zou overdreven zijn om te stellen dat elke werkzoekende die iets achterwege laat op zijn cv een dief is van eigen portomonnee en werkgevers berooft van een goede kandidaat. Op diefstal staat maximaal 4 jaar cel, voor roof kun je zomaar 9 jaar de bak in. Maar ook hier geldt dat het pertinent onjuist is om dit aan werkzoekers in het vooruitzicht te stellen.

De boodschap van Aaltje Vincent is nochtans wél realistisch. Kijk liever niet al te veel naar het cv van kandidaten. Kijk naar wat ze kunnen. Welke ambitie is realistisch? Hoe stel je dat samen vast? Voor welke prestaties neemt een kandidaat de verantwoordelijkheid? Hoe reken je hem daarop af?

En als je merkt dat je kandidaat liegt? Laat hem dan links liggen.

Geef een reactie