‘coronavirus’ in vacatures deel 7

‘coronavirus’ komt in steeds meer vacatures voor.

actieve vacatures

Het totale aantal geïnfecteerde vacatures is sinds vorige maand ongeveer verdubbeld, tot 10.138. Van deze 10.138 geïnfecteerde vacatures zijn er 4.150 niet meer actief. Deze vacatures zijn vervuld of opgegeven.

We bekijken de sectorverdeling van de actieve vacatures:

Van elke acht geïnfecteerde vacatures valt er één in de sector gezondheidszorg.

Van de onaangetaste vacatures is dit één van elke eenentwintig. Tweeëneenhalf keer zoveel dus.

Al met al maakt ongeveer één op de honderdvijftig actieve vacatures melding van het coronavirus. Voor de volledigheid: trefwoorden ‘corona virus’ en ‘covid’ komen veel minder vaak voor. Daarom kijken we enkel naar ‘coronavirus’.

Bron: Jobfeed

Geef een reactie