ABU: permafrost grijpt om zich heen

Logotype ABUOp 1 september publiceerde de ABU haar cijfers over periode 8. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 8 daalde het aantal uren met 16% en de omzet daalde met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar..

Een daling van 16% is wederom minder dan in voorgaande periodes, en dat is goed nieuws. Slecht nieuws is dat een daling van 16% gewoon heel veel is. Natuurlijk is de daling in periodes 4 & 5 aanzienlijk meer (24%), maar 16% is nog altijd een krimp om u tegen te zeggen.

Ik zou graag de ontwikkeling van het aantal flexuren willen vergelijken met de ontwikkeling van de werkloosheid (die vandaag werd gepubliceerd). Maar het CBS heeft in haar oneindige wijsheid, overigens zonder opgaaf van redenen, besloten om ‘voorlopig’ geen nationale cijfers over de werkloosheid te verspreiden. En dat voorlopig is sinds media april…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2018 t/m 2020 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

We hebben ondertussen 25 periodes van krimp achter de rug en daarmee naderen we de mijlpaal van twee jaar onafgebroken krimp tot op een haartje. En dat we die mijlpaal gaan halen lijkt ondertussen een vanzelfsprekendheid als we naar de ontwikkeling van de krimp kijken. Twee jaar kriimp… zolang heeft het nog nooit geduurd om een ommekeer te bewerkstelliggen. Niet alleen het klimaat is dus extreem bezig.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn zit nog altijd in een vrije val en is bijna halverwege de indexwaarden van 90 en 80, in de richting van 80 natuurlijk. En zoals we later zullen zien, gedragen de drie sectoren zich hierin allesbehalve gelijkvormig.Nou maar hopen dat er een heleboel bedrijven flexwerkers gaan inhuren.

Naar aanleiding van een prachtige gebeurtenis moest ik denken aan de permafrost (you can Google that) in Siberië, meer in het bijzonder een zeer bijzondere vondst die in de permafrost is gedaan: een volledige holenbeer, dus met huid en haar. Het was weliswaar een (zeer forse) welp, maar dat mag de pret niet drukken. Helaas geeft de permafrost dit soort geheimen prijs, als gevolg van de klimaatverandering. En tegenstrijdig genoeg neemt de permafrost in Nederland juist sterk toe, en daarmee wordt de arbeidsmarkt in een forse ijslaag ingevroren. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met 21% krimpt,  de sector Industrie  met –9% en de sector Techniek met –31%. Dat zijn wederom enorme krimpcijfers en dus kunnen we wederom sterk dalende trendlijnen verwachten. Hoewel de sector Industrie een verbluffende comeback lijkt te maken.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief lijkt een enkeltje richting deathpool. Deze sector heeft natuurlijk al enorm te lijden gehad van de financiële crisis en is daarvan maar zeer beperkt hersteld. Ondertussen staat de sector zelfs onder het laagste niveau dat tijdens de financiële crisis werd bereikt.Gelukkig vlakt de daling iets af, maar ik vraag me af hoe

De sector Techniek laat ook een, zij het minuscule, verandering zien in de richting van trendlijn. Maar ondertussen is diezelfde trendlijn al aangekomen bij 90. Helaas lijkt er voor deze sector geen korte termijn verbetering zichtbaar.

En dan is daar de sector Industrie. Waar tot voor enkele periodes geleden de sectoren Industrie en Techniek broederlijk optrokken is ondertussen een duidelijke tweedeling zichtbaar. En die tweedeling valt sterk in het voordeel van de sector Industrie uit. Als enige van de drie sectoren is deze sector in krimpcijfer voor de afgelopen periode onder de –10% gebleven (-9%). En dat is zichtbaar in de trendlijn die duidelijk afbuigt en zich misschien wel probeert vast te klampen aan de grens van 90%.

Voor eenieder die dacht dat het wel zou loslopen met de krimp als gevolg van het coronavirus: think again. Niet alleen het stilleggen van de wereldwijde economie, maar ook het moeizame opstarten van de nieuwe anderhalve meter economie hebben enorme invloed op de diepte en duur van de recessie waar we ons nu zo’n beetje in bevinden. Mijn gebruikelijke optimisme heeft me al enkele weken geleden in de steek gelaten, dus troost hoef je van mij niet te verwachten.

Maar natuurlijk wel een fijne dag gewenst…

Geef een reactie