ABU: positief signaal

Logotype ABUDinsdag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 12. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 12, van 2 november tot en met 29 november, daalde het aantal uren met 3% en steeg de omzet met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een daling van 3% is een halvering van de daling in vergelijking met periode 11, en dat is goed nieuws. Het lijkt er ondertussen op dat we in de komende periodes weleens uit de put met negatieve cijfers kunnen klimmen.

In december is het vacaturevolume weer licht gegroeid ten opzichte van november terwijl de werkloosheid iets is gekrompen. En daarmee lijken deze drie indicatoren een behoorlijk eensluidend beeld te geven. Er is reden tot hoop, zelfs temidden van een pandemie. Is de arbeidsmarkt al stiekem gevaccineerd?


Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2018 t/m 2020 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

We hebben ondertussen 27periodes van krimp achter de rug en dat is meer dan 2 jaar krimp. De laatste plus was van periode 8 2018, en dat is echt heel lang geleden. Maar misschien krijgen we in de laatste periode van 2020 een positieve verrassing Ik ben in ieder geval maar aan het duimen geslagen. Alle beetjes helpen.

Trendlijn
Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn laat een ferme knik zien, waarmee een periode van een vrije val lijkt te worden beëindigd en er even adem kan worden gehaald. De grenswaarde van 80 lijkt hiermee ook verder weg, maar laten we niet te vroeg gaan juichen. Iets met een huid en een beer en zo…Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er in diverse uitzendkantoren voorzichtig met een glas alcoholvrije champagne wordt geproost. Een financiële crisis scenario is even niet meer een directe realiteit..

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief stijgt(!) met 2%, de sector Industrie  krimpt met 1% en de sector Techniek met –29%. Hoe divers kan het worden?.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief laat een fraai haakje zien aan het einde van de trendlijn. Dat laat echter onverlet deze sector nog altijd op een zombie lijkt, met een indexwaarde ruim onder de 70, slechter dan tijdens de financiële crisis. Maar er is reden tot hoop, misschien hebben we het dieptepunt van de huidige crisis bereikt.

De sector Techniek trendlijn heeft terminal velocity bereikt en gaat als een kanonskogel richting lagere waarden. De indexgrens van 80 is al bijna bereikt en het kan bijna niet anders dan dat die grens in de volgende periode doorboort gaat worden. En daarmee gaat deze sector richting waardes die we alleen nog maar in de financiële crisis hebben gezien.

En dan is daar de sector Industrie. Die heeft keihard aan de rem getrokken en hovert nu ronde de indexgrens van 100. Een prachtig gezicht, al zeg ik het zelf.

Waar tot voor enkele periodes geleden de sectoren Industrie en Techniek broederlijk optrokken is ondertussen een duidelijke tweedeling zichtbaar. En die tweedeling valt sterk in het voordeel van de sector Industrie uit. Deze sector lijkt redelijk onaangedaan door de pandemie, althans tot op dit moment. En laten we hopen dat dat zo blijft, anders wordt het wel een heel sombere kerst voor de grote uitzenders.

In periode 13 gaan we zien of de verschillende bewegingen zich ook in de laatste periode van 2020 doorzetten. Ik ben heel benieuwd..

Tot over vier weken.

Geef een reactie

2 Comments
  • Marc Drees
    says:

    En jij natuurlijk ook nog de allerbeste wensen, Dirk!
    Mijn duimen zijn een waardevol goed die ik niet lichtvaadig inzet. Dat is dan ook de reden om daar melding van te maken. Verder weten mijn vrouw en kinderen dan ook meteen dat ze even geen beroep op me kunnen doen. Als er echter iemand enig geloof hecht aan het fenomeen duimen dan is dat zijn/haar goed recht. Net zoals het zijn /haar goed recht is om ongelofelijk teleurgesteld te worden. Mijn duimen missen elke vorm van goddelijke kracht. Eén blik op mijn duimen maakt dat direct duidelijk.