ABU periode 7: Wat een groei!

Logotype ABUGisteren publiceerde de ABU haar cijfers over periode 7 van 2021, met daarbij de volgende uitleg:

In periode 7 steeg het aantal uren met 25% en steeg de omzet met 28% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een groei van 25% is nog altijd gigantisch, maar het is wel de laagste groei in de afgelopen 4 periodes. En dat roept natuurlijk allerlei vragen op over de houdbaarheid van bijzonder hoge groei van de afgelopen tijd. Maar het is te vroeg om daarover te speculeren. Voorlopig is verwondering de enige emotie die ons past. Tenzij er natuurlijk mensen zijn die al antwoorden denken te hebben laat ze vooral aan ons weten!


Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

De ontwikkeling van de groei is goed te zien met ook periode 7 die als een torenflat uitsteekt boven de omgeving. Maar hier is ook goed de afname van de groei duidelijk te zien. Periode 5 is het voorlopige hoogtepunt met aansluitend lagere waardes in periodes 6  en 7.

Maar dit soort observaties zijn waarschijnlijk niet besteed aan Nederland uitzendland. Daar heerst slechts een jubelstemming. En dat kunnen we wel gebruiken na de roemloze afgang van het Nederlands elftal, de razendsnelle verspreiding van de delta variant, de moordaanslag op Peter R. de Vries en het rampzalige geblunder van Rutte c.s. Waar zouden we zijn zonder de ABU?


Trendlijn

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn dendert door richting de grenswaarde van 100, maar zal toch nog heel wat periodes nodig hebben om die grenswaarde ook daadwerkelijk te bereiken. En dan mar hopen dat in de tussentijd het tempo van de stijging niet afneemt.


Ontwikkelingen per sector

De sector Administratief is in periode 7 met 31% gegroeid, Industrie met 18% en Techniek met 21%. Wat een scores!

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief heeft ondertussen al bijna de grenswaarde van 80 bereikt. Het is naar alle waarschijnlijkheid slechts een formaliteit om die grenswaarde te doorbreken in periode 8. Om vervolgens door te stomen naar hogere waardes. Het is overigens bijzonder om te zien dat een ten dode opgeschreven sector als Administratie plotseling kan opveren dankzij de pandemie. Het klinkt als een sprookje, en dat is het naar alle waarschijnlijkheid ook het geval. Het is niet denkbeeldig dat bij het afschalen van de GGD call centers er heel wat mensen overbodig dreigen te worden en dat gaan we ongetwijfeld zien in de trendlijn van de sector Administratief. .

De trendlijn van de sector Techniek heeft de weg naar boven duidelijk gevonden; de remweg was wat schokkering maar nu gaat het de goede kant op..Als de sector niet oppast haalt de trendlijn van de sector Administratief ze nog in.

En dan is daar de sector Industrie. Deze sector schiet plotseling omhoog, weg van de grenswaarde van 100. Wat is hier toch aan de hand?

Wordt vervolgd!

Geef een reactie