Het aantal werklozen per vacature, Q2 2021

Een bijproduct van de Jubelindex is onderstaand overzicht, waar de Y-as een getal laat zien van het aantal werklozen/werkzoekenden (UWV) gedeeld door het aantal vacatures (CBS, Textkernel):

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –juni 2021

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –juni 2021

Ik vind het een zeer informatieve grafiek, waarbij je heel fraai het ‘overschot’ aan werkzoekenden in de periode 2013 – 2014 (tijdens het dieptepunt van de financiële crisis) geleidelijk kan zien veranderen in een krapte aan werkzoekenden vanaf 2016 – 2017.

Op basis van bovenstaande grafiek is het herstel vanaf het dieptepunt van de financiële crisis zeer langzaam verlopen. Meerdere jaren zijn er nodig om de arbeidsmarkt weer een periode van krapte (tekort aan werkzoekenden) te laten beleven.

Ondertussen zitten we alweer geruime tijd in een periode van krapte hoewel dit misschien niet als zodanig wordt ervaren als een gevolg van de pandemie. En zelfs de pandemie lijkt hier niet echt enige verandering in aan te brengen hoewel de index wel weer iets stijgt in het meest recente verleden. Maar gemiddeld minder dan 2 werkzoekenden op een vacature is natuurlijk nog altijd een zeer krappe arbeidsmarkt. En de trendlijn laat weer een afbuiging naar beneden zien (= nog meer krapte).

Ik ben heel benieuwd hoe bovenstaande index zich in de komende kwartalen gaat ontwikkelen, als de beperkende maatregelen worden afgebouwd en het ‘normale’ leven weer op gang komt. Want we hebben het afgelopen jaar een gigantische wissel op de toekomst getrokken en die rekening moet door iemand worden betaald. Natuurlijk is dat uiteindelijk altijd de consument maar de wijze waarop dit wordt gedaan zal in belangrijke mate het (uitblijven van een) herstel en de eventuele hoogte daarvan bepalen.

O ja, had ik ook al de klimaatverandering genoemd? Over een gigantische wissel op de toekomst gesproken… Daar heb je er eentje die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. Maar waar we echt niet meer omheen kunnen.En waar ontelbare miljarden ingepompt dienen te worden. Waarbij geen gelijke tred gehouden zal gaan worden met werkgelegenheid

Geef een reactie