ABU periode 8: wederom krimpende groei

Logotype ABUGisteren publiceerde de ABU haar cijfers over periode 8 van 2021, met daarbij de volgende uitleg:

In periode 8 (19 juli tot en met 15 augustus 2021) steeg het aantal uren met 16% en steeg de omzet met 20% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De afgelopen periode heeft een meer dan gezonde groei van 16% laten zien. Maar als gevolg van de buitenissige resultaten van periodes 5 en 6 is het toch een beetje een katterig gevoel. Onzin natuurlijk, maar in mijn achterhoofd knaagt nu een stemmetje met de vraag: zie we de eerste tekenen van de verwachte corona dip? Tenslotte gaan de uitzenders dit als eerste merken…

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

De ontwikkeling van de groei is goed te zien; er kan een liniaal langs de resultaten van de periodes 5 – 8 gelegd worden. Als deze liniaal voorspellende waarde heeft dan mogen we in periode 11 een nulgroei noteren. En dat is ineens een veel minder rooskleurig beeld. Waarbij ik direct moet denken aan de opkomst van de coronadip (omgekeerd evenredig met de afbouw van de steunpakketten en de van daaruit voortvloeiende ontslagen en/of faillissementen).Sorteert de uitzendwereld hier al op voor of is er een andere factor (of factoren) aan het werk?

Ondertussen is de uitzendpolder nog altijd fors aan het groeien, maar daarmee wordt eigenlijk periode 8 van 2020 maar net teniet gedaan. In voorgaande periodes was dat verschil een stuk groter.

Ik denk dat ik voorlopig maar even stop met jubelen en geduld ga oefenen. Volgende periodes zullen uitsluitsel moeten geven.


Trendlijn

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn buigt of zo voorzichtig af naar minder steile groei. En daarmee zou de grenswaarde van 100 weleens moeilijker te bereiken zijn. En die grenslijn van 100 is de omvang van de uitzendwereld in 2008, vóór/tijdens de financiële crisis. We zijn in al die jaren niet veel opgeschoten..


Ontwikkelingen per sector

De sector Administratief is in periode 7 met 21% gegroeid, Industrie met 10% en Techniek met 15%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is met de hakken over de sloot de grenswaarde van 80 overschreden. Maar het is wel gebeurd. Overigens zit deze sector daarmee nog altijd 20% on het niveau van 2008. Administratief uitzenden zal niet meer zo worden als in de tijd voor de financiële crisis..En dat is natuurlijk alleszins begrijpelijk, IT doet langzaam maar onverbiddelijk haar ding,

De trendlijn van de sector Techniek blijft in een rechte lijn naar boven bewegen, zij het in een relatie traag tempo (vergeleken met haar collega-sectoren).

En dan is daar de sector Industrie. Deze sector schiet plotseling omhoog, weg van de grenswaarde van 100. Alleen gebeurt het deze periode iets langzamer dan in periode 7. Maar tegelijkertijd i deze sector de enige die beter presteert dan vóór 2008  Chapeau!

Wordt vervolgd!

Geef een reactie