ABU periode 9: groei blijft krimpen

Logotype ABUGisteren publiceerde de ABU haar cijfers over periode 9 van 2021, met daarbij de volgende uitleg:

In periode 9 (16 augustus tot en met 12 september 2021) steeg het aantal uren met 12% en steeg de omzet met 15% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De afgelopen periode heeft een meer dan gezonde groei van 12% laten zien. Maar als gevolg van de buitenissige resultaten van periodes 4 t/m 6 is het toch een beetje een katterig gevoel. Onzin natuurlijk, maar in mijn achterhoofd knaagt nu een stemmetje met de vraag: zien we sinds periode 7 de eerste tekenen van de verwachte coronadip? Tenslotte gaan de uitzenders dit standaard als eerste merken…

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

De ontwikkeling van de groei is goed te zien; er kan een liniaal langs de resultaten van de periodes 5 – 9 gelegd worden. Als deze liniaal voorspellende waarde heeft dan mogen we in periode 11 een nulgroei noteren. En dat is ineens bepaald geen rooskleurig beeld. Waarbij ik direct moet denken aan de opkomst van de coronadip (omgekeerd evenredig met de afbouw van de steunpakketten en de van daaruit voortvloeiende ontslagen en/of faillissementen).Sorteert de uitzendwereld hier al op voor of is er een andere factor (of factoren) aan het werk?

Ondertussen is de uitzendpolder nog altijd fors aan het groeien, maar daarmee wordt eigenlijk periode 9 van 2020 maar net teniet gedaan. In voorgaande periodes was dat verschil een stuk groter.

Ik denk dat ik voorlopig maar even stop met jubelen en geduld ga oefenen. Komende periodes zullen uitsluitsel moeten geven.


Trendlijn

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn buigt o zo voorzichtig af naar minder steile groei. En daarmee zou de grenswaarde van 100 weleens moeilijker te bereiken zijn. En die grenslijn van 100 is de omvang van de uitzendwereld in 2008, vóór/tijdens de financiële crisis. We zijn in al die jaren niet veel opgeschoten..


Ontwikkelingen per sector

De sector Administratief is in periode 7 met 15% gegroeid, Industrie met 9% en Techniek met 16%.Alleen bij de sector Administratief is de groei fors afgenomen; van 20% in periode 8 naar 1% in periode 9. De andere sectoren verschillen niet meer dan 1% ten opzichte van de vorige periode/

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Onveranderd beeld; stevige groei maar steeds wat minder stevig.En dat betekent dat we over een aantal periodes gaan pieken voor deze drie sectoren en dat we ons vervolgens heuvelaf gaan begeven. O ja, dat is dus niet goed;als groei, groei, groei tenminste het adagium is.

Wordt vervolgd!

Geef een reactie