Werkloosheid daalt in oktober 2021 naar 2,9%

Nederlandse vlag

Vandaag een update van de werkloosheidscijfers zoals gerapporteerd door het CBS. In oktober is de werkloosheid gedaald van 3,1% in september naar 2,9% in oktober. Een jaar geleden was de werkloosheid 4,3%; een gevolg van de Covid pandemie (die overigens nog altijd voortwoekert).

Ik zit overigens nog altijd te wachten op de CBS cijfers van de werkloosheid volgens de nationale definitie.. Maar ik ben bang dat CBS hier nooit meer mee gaat komen. En daarom zit er niets anders op dan de ILO-cijfers te blijven hanteren; waardoor er geen ondergrens is aan het aantal uur dat iemand werkt. Met als gevolg dat allerlei kleine baantjes meegeteld worden waarmee (ten opzichte van de nationale definitie) een te rooskleurig beeld van de werkgelegenheid wordt geboden. Het zij zo. Ik ben de enige klager dus verder wordt het niet belangrijk gevonden.

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – oktober 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – oktober 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De werkloosheid heeft een extreem lage waarde van 2,9% bereikt. Is een verdere daling eigenlijk wel mogelijk of is dit wel zo’n beetje de bodem? Maar die vraag stelde ik een maand geleden ook al en nu zijn er alsnog 0,2% van de al lage werkloosheid afgeschaafd. Ik kan maar beter voorzichtig zijn met een ondergrens te suggereren.

We hebben een extreem lage werkloosheid gekoppeld aan een onnatuurlijk hoog vacaturevolume. Er klopt hier iets niet. En hoewel een fors deel van de vacatures kunstmatig blijkt te zijn, is het dan nog het resterende vacaturevolume nog altijd zeer hoog. Ik kan me niet voorstellen dat elke wanhopige werkgever plotseling alle vacatures op zoveel mogelijk websites zal smijten. Dat is het paard achter de wagen spannen.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – oktober 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – oktober 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De jeugdwerkloosheid is met 6,9% in oktober fors gedaald ten opzichte van september (7,4%). En zo zijn de grote fluctuaties uit de pandemie-periode weer net zo snel terug als dat ik in september dacht dat ze achter de rug waren.

Het jongere deel van de beroepsbevolking is onevenredig zwaar geraakt door de pandemie en dat zou weleens kunnen komen door alle flexconstructies die vooral in dit deel van de beroepsbevolking ‘populair’ zijn. Zien we hiervan in oktober een eerste recalibratie?


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – oktober 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – oktober 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

In oktober daalt de werkloosheid verder naar 2,6%, na een tijdelijke piek in augustus ter hoogte van 3,0 %. De werkloosheid onder 25 – 45-jarigen is daarmee zeer laag; alleen vóór de financiële crisis zijn iets lagere cijfers gerapporteerd (met 2.2% in april 2008 als laagste waarde).


Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – oktober 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – oktober 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

En nu komen we bij de kampioenen als het om werkenden gaat. Voor de pandemie stond de teller stil op 1,9% (serieus!) en in oktober 2021 zitten we 1,8%. De beroepsbevolking van 45 – 75 jaar is vrijwel volledig aan het werk. Nu moeten we hierbij wel aantekenen dat voor deze leeftijdscategorie de niet-beroepsbevolking relatief groot is. En daar ligt voor een deel ook de oplossing voor het capaciteitsprobleem wat we op dit moment op de arbeidsmarkt ervaren. De grijze duiven tot the rescue!


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de ILO definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – oktober 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – oktober 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Wat meteen opvalt is dat de momenten van stijgen en dalen van de trendlijnen per leeftijdsgroep verschilt op een vrijwel consequente manier. De werkloosheid daalt het eerst bij 15 – 25-jarigen, dan bij de middelste leeftijdsgroep en dan bij de 45 – 75-jarigen. Omgekeerd stijgt de werkloosheid als eerste bij de jongeren, dan bij de 25 – 45-jarigen en dan bij de grijze duiven. Net als in de echte wereld zijn de jongeren de early adopters en de grijze duiven de laggards.

En niet verwonderlijk, alle leeftijdsgroepen scoren veel lager dan in 2008 (het begin van deze grafiek). En lager betekent beter (tot veel beter), dus we zijn er in vergelijking met 2008 sterk op vooruitgegaan. Overigens is dit een vooruitgang uitsluitend op basis van werkloosheidspercentage. En niets anders

Geef een reactie