Werkloosheid daalt in november 2021 naar 2,7%

Nederlandse vlagVandaag een update van de werkloosheidscijfers zoals gerapporteerd door het CBS. In november is de werkloosheid gedaald van 2,9% in oktober naar 2,7% in november. Vorig jaar november was de werkloosheid nog 4,0% als gevolg van de COVID ‘recessie’. De recessie is duidelijk voorbij ook al waart het COVID spook nog altijd rond.

Ik zit overigens nog altijd te wachten op de CBS cijfers van de werkloosheid volgens de nationale definitie.. Maar ik ben bang dat CBS hier nooit meer mee gaat komen. En daarom zit er niets anders op dan de ILO-cijfers te blijven hanteren; waardoor er geen ondergrens is aan het aantal uur dat iemand werkt. Met als gevolg dat allerlei kleine baantjes meegeteld worden waarmee (ten opzichte van de nationale definitie) een te rooskleurig beeld van de werkgelegenheid wordt geboden. Het zij zo. Ik ben de enige klager dus verder wordt het niet belangrijk gevonden.

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Ik heb wat steunlijntjes toegevoegd om de verschillen tussen de laagste werkloosheid voor het uitbreken van de financiële crisis en de laagste werkloosheid op dit moment duidelijker te laten zien.

Voor de overall werkloosheid zitten we nu op een werkloosheidsniveau wat tijdens deze eeuw nog niet is vertoond. Vóór de financiële crisis was het al hosanna, maar nu zitten we nog 1% lager. En de trendlijn wijst zelfs sterk naar beneden, wat toch moet gaan betekenen dat we 2021 nog lager afsluiten dan de 2,7% van november.

We hebben een extreem lage werkloosheid gekoppeld aan een onnatuurlijk hoog vacaturevolume. Er klopt hier iets niet. En hoewel een fors deel van de vacatures kunstmatig blijkt te zijn, is het dan nog het resterende vacaturevolume nog altijd zeer hoog. Ik kan me niet voorstellen dat elke wanhopige werkgever plotseling alle vacatures op zoveel mogelijk websites zal smijten. Dat is het paard achter de wagen spannen.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – november 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – november 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De jeugdwerkloosheid is met 6,1% in november bizar snel gedaald ten opzichte van oktober 6,9%). Dit is nauwelijks voorstelbaar maar de cijfers van het CBS liegen niet, toch?De jeugdwerkloosheid is in deze eeuw nog niet zo laag geweest; in de periode vlak voor de financiële crisis was de werkloosheid op haar laagste punt maar liefst meer 2% hoger.


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – november 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – november 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

In november daalt de werkloosheid verder naar 2,4; een daling van 0,2% ten opzichte van het niveau van oktober. Opvallend is dat deze leeftijdsgroep op dit moment een werkloosheid heeft die hoger ligt dan de laagste werkloosheid vóór de financiële crisis. Hiermee zijn de 24 –45-jarigen, die de bulk van onze beroepsbevolking uitmaken dus duidelijk slechter af dan de 15 – 25-jarigen en de 45 – 75-jarigen. Tegelijkertijd staat de werkloosheid op en bijzonder laag niveau (2,4%), en daar kunnen 15- 25-jarigen niet aan tippen (6,1%).Overigens heeft de oudste tranche een nog betere score, maar daarover later meer.


Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – november 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – november 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

En nu komen we bij de kampioenen als het om werkenden gaat. Voor de pandemie stond de teller stil op 1,9% (serieus!) en in november 2021 zitten we op 1,7%. De beroepsbevolking van 45 – 75 jaar is vrijwel volledig aan het werk. Nu moeten we hierbij wel aantekenen dat voor deze leeftijdscategorie de niet-beroepsbevolking relatief groot is. En daar ligt voor een deel ook de oplossing voor het capaciteitsprobleem wat we op dit moment op de arbeidsmarkt ervaren. De grijze duiven tot the rescue!


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de ILO definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – november 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – november 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Wat meteen opvalt is dat de momenten van stijgen en dalen van de trendlijnen per leeftijdsgroep verschilt op een vrijwel consequente manier. De werkloosheid daalt het eerst bij 15 – 25-jarigen, dan bij de middelste leeftijdsgroep en dan bij de 45 – 75-jarigen. Omgekeerd stijgt de werkloosheid als eerste bij de jongeren, dan bij de 25 – 45-jarigen en dan bij de grijze duiven. Net als in de echte wereld zijn de jongeren de early adopters en de grijze duiven de laggards.

En niet verwonderlijk, alle leeftijdsgroepen scoren veel lager dan in 2008 (het begin van deze grafiek). En lager betekent beter (tot veel beter), dus we zijn er in vergelijking met 2008 sterk op vooruitgegaan. Overigens is dit een vooruitgang uitsluitend op basis van werkloosheidspercentage. En niets anders.

Geef een reactie

1 Comment
  • Edwin Landzaad
    says:

    PS. Ramingen CPB laten in grafiek minder rooskleurig beeld zien voor economie !
    Blijft Hollandse overheid dan eeuwig zoeken naar toeslagen-compensaties bij gebrek aan gezonde arbeidsproductiviteit ? Daarbij zijn we ook nog zo’n beetje wereldkampioen deeltijdwerken, pfff ! Plus CBS werkenden statistiek: 4 miljoen flexbanen en ook nog 1 miljoen zzp’ers TOPPIE HOLLANDS GLORIE … nee het echte kapitaalrendement voor ons zit in geschiedenis van globale investeringen en die hebben zoals deskundigen wel weten helemaal NIETS te maken met werken … GELD MAAKT GELD !
    https://www.cpb.nl/forecasts