ABU: plafond of tussenverdieping?

Logotype ABUVandaag een weergave van de eerste vierwekelijkse periode (periode 1) van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 1 (week 1 tot en met 30 januari 2022) steeg het aantal uren met 3% en steeg de omzet met 11% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De eerste periode van 2022 laat een klein plusje zien in het aantal uren, daar waar de laatste periode van 2021 nog een zeer klein minnetje liet zien. De uitzendindex lijkt in stall modus te zijn aanbeland. De grote vraag is nu wat er gaat gebeuren als de uitzendindex uit die stall modus tevoorschijn komt, gaan we dalen of stijgt de uitzendindex weer verder?

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2020. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2020. Bron: ABU

Een jaar vol krimp (2020) is gevolg door een jaar vol groei (2021). Wat betekent deze voorgeschiedenis met betrekking tot 2022? Hoe het ook zij, het wordt een interessant jaar.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Tja, dit is een gevalletje vleesch noch visch.De index is duidelijk gestagneerd, maar de laatste cijfers suggereren heel voorzichtig een verdere stijging. Hoewel het nog veel te vroeg is om daar een concrete uitspraak over te doen. Het begin van 2022 voor wat de uitzendindex is een mysterie.

We moeten dus geduld oefenen om duidelijkheid te krijgen over de richting van de trendlijn; omhoog of omlaag. Hopelijk gaan de komende periodes ons meer duidelijkheid geven. Als we maar niet in een recessie belanden

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met 2% krimpt,  en de sectoren Industrie en Techniek respectievelijk met 3% en met 4% groeit. Voor elk wat wils dus.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is in deze periode een outlier, en deze sector heeft sowieso de minste papieren van de drie sectoren. Administratief heeft haar hoogtepunt gehad en is op weg naar lagere waarden. Niet erg verwonderlijk; administratieve banen zijn volgens verwachting het minst toekomstbestendig.

De andere sectoren laten een gezonder beeld zien, waarbij Industrie er het beste voor staat (hoewel de trendlijn lijkt te hebben gepiekt) en Techniek de enige sector is die nog een groei in haar trendlijn toont.

Geef een reactie