Het aantal werklozen per vacature, mei 2022

Een bijproduct van de Jubelindex is onderstaand overzicht, waar de Y-as het aantal werklozen/werkzoekenden (UWV) gedeeld door het aantal vacatures ((CBS + Textkernel) / 2) laat zien:

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –mei 2022

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdend jaargemiddelde, januari 2008 –mei 2022

Ik vind het een zeer informatieve grafiek, waarbij je heel fraai het ‘overschot’ aan werkzoekenden in de periode 2013 – 2014 (tijdens het dieptepunt van de financiële crisis) geleidelijk kan zien veranderen in een steeds grotere ‘krapte’ aan werkzoekenden sinds 2016 – 2017.

Op dit moment is de krapte zeer hoog en de trendlijn lijkt nog altijd een verdere daling te signaleren, hoewel er wel sprake is van een duidelijke afvlakking van de trendlijn. Bij de laatste werkloosheidscijfers heeft CBS geen twijfelachtige claims gemaakt over een groter aantal vacatures in vergelijking met het aantal werkzoekenden en dat is een goede zaak. Het is nogal tendentieus en in onvoldoende mate geverifieerd of deze claim hardgemaakt kan worden. En tegelijkertijd is zo’n claim voer voor de mainstream media (MSM) die zo’n quote natuurlijk heerlijk vinden. Lekker paniekerig, en paniek sells.

Ik probeer deze week meer informatie te krijgen over het werkelijke volume aan vacatures. Als ik iets meer weet laat ik het natuurlijk meteen weten, we hebben al veel te lang met een te hoog vacaturevolume rond moeten lopen.

Geef een reactie