Breaking news: vacatures in juli (en juni) 2022

Uitzinnig

Na een welverdiende zomervakantie, die iets langer heeft geduurd dan oorspronkelijk verwacht, ben ik weer op mijn post. Om te beginnen met een blog posting over het nog altijd controversiele online vacaturevolume in Nederland tot en met de maand juli (en juni).

In juli komen we weer ver boven de magische grens van 400.000 online vacatures per maand met ruim 460.000 vacatures. En dat betekent natuurlijk ook weer een record voor de maand juli, vorig jaar bleef de teller steken op het toenmalige maximum van 415.000 vacatures, een kleine 50.000 minder dan dan juli 2022.

Dit gigantische resultaat maakt dat het volume aan vacatures met de nodige voorzichtigheid moet worden bekeken. Hoewel het mechanisme mij nog altijd niet duidelijk is, staat het voor mij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast dat het onine vacaturevolume kunustmatig hoog is. Ik hoop dat we in de komende maanden duidelijkheid te krijgen over de mate waarin het gemeten vacaturevolume afwijkt van het werkelijke vacaturevolume. Tot dat moment doen we een ritueel dansje met de huidig beschikbare cijfers.


Vacaturevolume in juli
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand juli (en juni) sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand juli, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand juli, 2008 – 2022. Bron: Jobfeed


Juli 2022 laat een duizelingwekkend vacaturevolume zien. En hoe is het mogelijk dat in de traditioneel stille vakantiemaand juli plotseling zo’n hoog aantal online vacatures wordt geplaatst. We zitten maar 40.000 vacatures af van een half miljoen! Onvoorstelbaar.


Vacature aantallen in 2021 en 2022
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2021 en 2022. Bron: Jobfeed


Tja, elke maand in 2022 laat een record volume aan online vacatures zien. Volstrekt geloofwaardig tegen de achtergrond van een pruttelende economie en het groeiende besef dat je voor heel wat functies beter kan sourcen dan adverteren. Maar ik doe net of het me niet raakt en roeptoeter van de daken dat de vacaturevolumes nog nooit zo hoog zijn geweest en er dus een overspannen arbeidsmarkt is.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van juli (en juni) 2022 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


Kan iemand aanwijzen waar het online vacature zeer explosief stijgt? Het is dat deel van de grafiek waar zelfs de beste klimmers van het wielpeleton niet tegenop kunnen fietsen. En misschien is dat ook maar meteen een zeer praktisch criterium om te besluiten dat het daarom een stijging op basis van stimulerende middelen moet zijn. Quad erat demonstrandums (est)..Trendlijnen Arbeidsmarkt

Als laatste nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubelindex/misère-index, in dit geval met speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2022

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2022


De trendlijn van het Aantal vacatures is als een raket gestegen en stijgt nog altijd vrijwel onverminderd door . Feest in vacatureland dus, al is het de vraag of deze stijging niet voor een (groot) deel kunstmatig is. De trendlijn voor het vacaturevolume is de enige van de vier trendlijnen die een groei van ruim boven de 100% laat zien. Geen van de andere trendlijnen komen hier in de buurt. Toch gek, vind je niet? Je zou tenslotte verwachten dat de stijging min of meer vergelijkbaar zou verlopen voor gerelateerde indicatoren. En dat is wel het geval voor Werkloosheid en de Uitzendindex, en in mindere mate het volume aan Faillissementen, maar er is geen enkele relatie tussen de drie voornoemde trendlijnen en het Aantal vacatures. Food for thought…

‘Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie