ABU: Gedonder in de verte

Logotype ABUVandaag een bespreking van de achtste periode van de ABU cijfers over 2022. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 8 daalde het aantal uren met 9% en bleef de omzet gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Krimp is het nieuwe modewoord. Krimp van stikstofuitstoot (mogelijk, eventueel, op termijn), krimp van huishoudbudgetten (stijgende inflatie en explosie van energieprijzen), krimp van het aantal gereden kilometers (door explosie van brandstof). Krimp, krimp en nog eens krimp. En in dat rijtje past de uitzendkrimp als een nauwsluitende handschoen. Het wordt tijd dat het overall aantal vacatures gaat krimpen. Maar dan moeten we nog enkele maanden wachten, tensotte is de uitzendmarkt een voorloper op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt als geheel. En als de werkloosheidscijfers gaan stijgen dan is er een perfect storm in de maak. Waarbij echt alles de verkeerde kant op wijst.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2020 t/m 2022. Bron: ABU


Zo ziet een robuuste krimp er dus uit, al kunnen we de toekomst natuurlijk nooit garanderen. Maar het zou op zijn minst verstandig zijn om wat krimpscenario’s in de strategie op te nemen. Just to be safe. Ik ga er vanuit dat de uitzendbazen als een dolle bezig zijn om regenschermen in te kopen zodat de meest kostbare goederen, de uitzendkrachten (?), droog blijven.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Met de resultaten van periode 8 zijn we zeer nadrukkelijk in een neergaande trendlijn terecht gekomen, en eerlijk gezegd zie ik niet zo snel een verbetering in de bestaande situatie. Misschien dat een aartsoptimist as Mark Rutten hier nog wat van kan maken maar ik niet. Ik mis simpelweg de kleur roze in mijn glazen (of was het nou rose?).


Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten een divers beeld zien, waarbij de sector Administratief met 21% zeer sterk krimpt,  de sector Industrie flatlined (0%) en de sector Techniek met 12% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar forse inzinking tijdens de coronacrisis. Ik verwacht dat deze sector nieuwe dieptes gaat verkennen in de komende periodes. Wie weet komen we uit op de bodem die tijdens het begin van de financiele crisis is aangetikt.

De sector Industrie laat plotseling een nulgroei van haar trendlijn zien en dat is in het licht van eerdere periodes geen verrassing te noemen. DE groeie is gestagneerd en het lijkt wachten op de eerste negatieve resultaten.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt het voorbeeld van de sector Administratie te volgen, zij het met een vertraging. Maar de weg naar beneden is duidelijk ingezet.

We zitten in een overwegend negatieve teneur voor de diverse uitzendsectoren, hoewel de sector Industrie nog lijkt tegen te strubbelen. Ik denk niet dat deze sector de zwaartekracht nog veel langer weet te weerstaan en verwacht, misschien al in periode 9, een krimp in alledrie de sectoren. Let op: dit is een voorspelling en het verleden wijst uit dat ik notoir slecht in voorspellingen ben. Just sayin…

We zitten in een kentering waarbij we voorlopig weinig positieve verrassingen hoeven te verwachten. Maar als u er eentje hoort, laat het me weten!

Geef een reactie