Breaking news: aantal vacatures in maart 2023

UitzinnigWe zijn vandaag met het tweede kwartaal begonnen en dus is het tijd om eens goed te kijken naar het online vacaturevolume van maart en hoe zich dat ontwikkelt. Maart 2023 is zekergeen recordmaand geworden, de teller blijft de afgelopen maand staan op meer dan 290.000 nieuwe online vacatures; een daling van 12,8% ten opzichte van maart2022. Maart 2023 komt wel 2,5% hoger uit dan januari 2023. Maar was natuurlijk een maand met minder dagen.

Maar dat is slechts een snapshot van het online vacaturevolume op dit moment. Laten we eens kijken naar wat langere termijn plaatjes en nog wat andere vrolijkheid.  Daarom op naar een gedetailleerde uitleg, met kleurige grafieken, van de resultaten van februari 2023.

Leest u mee?


Vacaturevolume in maart
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand maart sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand maart, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand maart, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed


Het verschil met maart 2022 is opvallend, verder laat maart 2023 nauwelijks verschil zien met maart 2021 toen we midden in een pandemie zaten. Tegelijkertijd is het vacaturevolume nog altijd veel hoger dan het grootste deel van de rest van de curve, dus te klagen hebben we niet.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed


Na een iets betere start van het nieuwe jaar in januari valt het vacaturevolume in de volgende twee maanden terug onder het niveau van de overeenkomstige maanden in 2022. Gaan we in 2023 eindelijk eens een niet-recordjaar tegemoet? Het zou weleens verfrissend zijn en waarschijnlijk ook realistischer dan de afgelopen jaren.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van maart in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


We kunnen met vertrouwen stellen dat er sprake is van een piek in de trendlijn van het online vacaturevolume. En dat niet alleen; het lijkt er ook op dat we aan de achterkant van de piek zitten dan dat er een dalende trend zichtbaar is. Maar daar moeten we natuurlijk wel voorzichtig mee zijn, de dalende trend is pas twee maanden oud. Hoe dan ook, het lijkt een daadwerkelijke kentering van het sentiment in de vacaturemarkt. Ik ben benieuwd of de resultaten in april dit beeld gaan bevestigen.

Trendlijnen Arbeidsmarkt
Dan nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubel-/misère-index, met in dit verband speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – februari/maart 2023

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – februari/maart 2023


Tja, ondanks de sanering laat het vacaturevolume nog altijd een buitensporige groei zien. De trendlijn van het Aantal vacatures lijkt een plateau te hebben bereikt. Maar nog altijd is er geen enkele verbinding met de trendlijnen voor Werkloosheid, Uitzendindex, en in het volume aan Faillissementen, terwijl deze drie trendlijnen min of meer gezamenlijk optrekken. De trendlijn voor het aantal vacatures is dus nog altijd losgejubeld van andere trendlijnen binnen de arbeidsmarkt. Er zit dus naar alle waarschijnlijkheid nog behoorlijk wat lucht in de trendlijn voor het aantal vacatures. Nu de kenmerken vinden om deze ruis er uit te kunnen filteren en eindelijk een ruisarm vacaturebeeld over te houden. En daarmee een meer realistische jubel-/misere-index.

De combinatie van deze vier trendlijnen vormt een deel van de jubel-/misere-index en misschien is het wel aardig om de trendlijnen van de Arbeidsmarkt los te presenteren van de Jubelindex in haar totaliteit. En dat is in de grafiek hieronder te zien, in twee varianten:

  • een index met de vier indices, dus ook het vacaturevolume (in het blauw)
  • een index zonder het vacaturevolume, in rood

Misere/Jubel index – Arbeidsmarkt, januari 2008 – februari 2022, 2 varianten, 1 met (blauwe kolommen) en 1 zonder (rode kolommen) het vacaturevolume

Misere/Jubel index – Arbeidsmarkt, januari 2008 – februari 2022, 2 varianten, 1 met (blauwe kolommen) en 1 zonder (rode kolommen) het vacaturevolume

Wat (mij) opvalt aan bovenstaande grafiek is dat het vacaturevolume nog altijd meer afstand neemt van de andere indices en dit is een trend die zich al meerdere jaren aftekent. De beide trendlijn blijven voor het eerst gelijk en dat is een primeur. Hoewel de afstand nog steeds extreem groot blijft is dit eindelijk een meer vertrouwenwekkend beeld.

Er is duidelijk nog werk aan de winkel bij Textkernel, enerzijds om dubieuze vacaturebronnen uit te sluiten en anderzijds om met een plausibele uitleg komen voor de outsized groei van het vacaturevolume ten opzichte van de andere arbeidsindicatoren.

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie