De grote uitzenders vergeleken, Q1 2023

Financiële resultaten uitzendreuzenDe grote uitzenders hebben allen hun kwartaalcijfers gepubliceerd, en daarmee ligt het eerste kwartaal van 2023 al weer achter ons. Met de kwartaalcijfers in de hand kan een ‘gedetailleerd’ kijkje in de achteruitkijkspiegel worden gedaan en kan een vergelijking worden gemaakt van de performance van de grootste uitzenders van vandaag: Randstad, Adecco en Manpower.

De uitzenders laten veranderingen zien op de volgende parameters:

1. Bruto omzet
2. Bruto marge

En dan nu de broodnodige details…Verandering omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen.

Dat levert de volgende grafiek op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2023

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2023


Dat uitzenders crisisgevoelig zijn, blijkt duidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis en het langdurig herstel zijn goed zichtbaar (met name in de trendlijn van Randstad), evenals de economische boom die daarop volgde. Aansluitend is daar de ineenzakking als gevolg van de COVID pandemie en het daarop volgende, zeer krachtige herstel. Maar daar is voor Randstad in het laatste kwartaal dus een eind gekomen terwijl dit al veel eerder het geval was bij Manpower. Daarentegen lijkt Adecco geen last van de zwaartekracht te hebben, en dat lijkt toch wel op een Houdini-act.

Randstad ligt nog altijd mijlenver voor op haar concurrentie, al kan Adecco in Q1 2023 wel iets afhalen van haar achterstand. Manpower gaat helaas voort op de ingeslagen weg in de negatieve cijfers, richting een krimp van maar liefst 10%.  Ten opzichte van haar concurrenten lijkt Manpower in een wel heel kwetsbare positie terecht te zijn gekomen.

Randstad lijkt de komende jaren buiten bereik van de andere twee grote uitzenders. Als we de ontwikkeling van de afgelopen jaren in ogenschouw nemen, dan is de dominantie van Randstad ondubbelzinnig. Het bedrijf heeft zich sinds het einde van de financiële crisis stormachtig ontwikkeld en staat op eenzame hoogte. Adecco laat zien over uithoudingsvermogen te beschikken maar kijkt op dit moment nog tegen een enorme achterstand aan. Manpower doet in dit geweld niet mee en dreigt daarmee een moeilijke tijd tegemoet te gaan. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren geen antwoord gehad op de ontwikkelingen die met name Randstad maar ook Adecco hebben laten zien.

Verandering brutomarge
Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk buitengewoon interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2023

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2023


Een volstrekt ander beeld dan bij de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was, is en blijft de absolute bovenbaas als het om de groei van de brutomarge gaat. Randstad is de afgelopen drie kwartalen weliswaar boven de nullijn uitgekomen, en dat is op zich een historische prestatie (in 2009 dook Randstad onder de nullijn om pas in 2022 daar weer bovenuit te komen…). Maar het steekt schril af bij de prestaties van Adecco. Voor Manpower is er nog altijd geen kwartaal sinds het begin van de financiële criris geweest waarin het resultaat in zwart kon worden geschreven. Wel is duidelijk dat Manpower hard op weg lijkt naar die zwarte cijfers, want de groei is de laatste kwartalen opvallend sterk geweest. De enige vraag is of Manpower voldoende tijd rest voordat een recessie (zeker in de VS) roet in het eten gaat gooien.

Absolute brutomarges
Als laatste ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

De voortschrijdende brutomarge (2007 =0%) op jaarbasis, Q2 2007 – Q1 2023

De voortschrijdende brutomarge (2007 =0%) op jaarbasis, Q2 2007 – Q1 2023


Manpower heeft zich in het begin van de financiële crisis in negatieve zin losgejubeld van de andere twee uitzendreuzen en is ze vervolgens uit het oog verloren. Maar ere wie ere toekomt, want sinds 2021 groeit de brutomarge van Manpower duidelijk harder dan die van de andere twee grootmachten. Op basis van deze grafiek lijkt Manpower met een comeback bezig. Maar dat is bepaald niet het beeld bij de ontwikkeling van de omzet. Manpower is blijkbaar vooral druk in de weer met het ophogen van haar prijzen. Alleen is daar wel een grens aan.

De laatste kwartalen is dat beeld enigszins veranderd en lijkt Manpower op de weg terug. Maar die weg is waarschijnlijk nog behoorlijk lang, al was het alleen al omdat de concurrenten natuurlijk niet stilzitten.

Randstad en Adecco bevinden zich sinds de financiële crisis in een innige verstrengeling waarbij dan weer de ene en dan weer de andere uitzendreus de boventoon voert. Waarbij Adecco de laatste tijd de bovenliggende partij is. Maar er is geen tijd of ruimte om op de lauweren te rusten, daarvoor is het verschil tussen beide bedrijven veel te klein…

Wordt natuurlijk vervolgd.

Geef een reactie