Breaking news: aantal vacatures in juli 2023

UitzinnigMet een onderbreking van een maand zet de ‘eeuwigdurende’ serie over het online vacaturevolume gaan we onverdroten door met de cijfers over juli 2023.  Niet dat het lenteweer enige invloed uitoefent op het online vacaturevolume want zowel in april als in mei zijn er meer dan 320.000 nieuwe vacatures geplaatst. En dat is toch een forse hoeveelheid. Overigens is het ruim 75.000 vacatures minder dan in mei 2022, maar daar staat tegenover dat vorig jaar de vacaturevolumes extreem hoog waren.

Maar laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?


Vacaturevolume in juli
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand juli sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand juli, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand juli, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed


Het verschil met juni 2022 is een plus van 25.000 vacatures, de vergelijking met twee jaar geleden valt negatief uit. Tegelijkertijd lijkt (althans voor de juli maanden) een voorlopige piek te zijn bereikt rond de 325.000 vacatures, en dat is natuurlijk best riant voor een zomermaand. Eens te meer omdat de uitzenders duidelijk krimpen las we kijken naar het aantal uren.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed


Met uitzondering van de enorme duikeling van het vacaturevolume van mei 2022 naar mei 2023 zijn de overige maanden van 2022 en 2023 voor wat betreft het vacaturevolume behoorlijk vergelijkbaar. Mei 2022 lijkt een abberatie/outlier. Een abberantje, zullen we maar zeggen.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van meiin een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


Het lijkt nu onverbiddelijk, we zijn de piek van het online vacaturevolume onherroepelijk voorbij en bevinden ons in een dalende lijn. De trendlijn heeft altijd gelijk, en tegen de achtergrond van andere economische indicatoren is dit niet verwonderlijk. Maar de kristallen bol heeft geen verwachtingen voor de toekomst, want met alle nationale, internationale en global crises is er van voldoende chaos sprake die het onmogelijk maakt om een enigszins betrouwbare voorspelling te doen. Anders dan dat ondernemers niet van onzekerheid houden en in tijden van onzekerheid de hand op de banenknip houden.

Trendlijnen Arbeidsmarkt
Dan nog even de indexreeksen voor de arbeidsmarkt, zoals ik die regelmatig laat zien in de reeks jubel-/misère-index, met in dit verband speciale aandacht voor de reeks van het Aantal vacatures:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2023

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2023


Tja, ondanks de sanering is het vacaturevolume nog altijd buitensporig hoog. De trendlijn van het Aantal vacatures heeft ondertussen alweer enige tijd een dalende lijn ingezet. De overige drie trendlijnen (Werkloosheid, Uitzendindex, en in het volume aan Faillissementen) laten een (soms zeer voorzichtige daling) zien, waarmee allevier de indicatoren dus in een krimpmodus zijn beland. Voor de Faillissementen betekent dit dat er een sprake is van een zeer voorzichtige stijging van het aantal faillissementen omdat deze trendlijn de inverse laat zien van het volume aan faillissementen.

De combinatie van deze vier trendlijnen vormt een deel van de jubel-/misere-index en misschien is het wel aardig om de trendlijnen van de Arbeidsmarkt los te presenteren van de jubel-/misere index in haar totaliteit. En dat is in de grafiek hieronder te zien, in twee varianten:

  • een index met de vier indices, dus ook het vacaturevolume (in het blauw)
  • een index zonder het vacaturevolume, in rood

Misere/Jubel index – Arbeidsmarkt, januari 2008 – juni 2023, 2 varianten, 1 met (blauwe kolommen) en 1 zonder (rode kolommen) het vacaturevolume

Misere/Jubel index – Arbeidsmarkt, januari 2008 – juni 2023, 2 varianten, 1 met (blauwe kolommen) en 1 zonder (rode kolommen) het vacaturevolume

De impact van het vacaturevolume op de grafiek is enorm groot, daarom lijkt het me zinniger om de trendlijn zonder vacatures te gebruiken. Ook al omdat er vraagtekens zijn bij de betrouwbaarheid van het vacaturevolume in voorgaande jaren. De trendlijn zonder vacatures laat een duidelijke en al langer durende daling zien. Opvallend genoeg is dit sentiment niet in gelijke mate terug te vinden in de geselecteerde indices van de arbeidsmarkt:

Misere/Jubel index – Consumentenmartk , procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2023

Misere/Jubel index – Consumentenmartk , procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2023

Loopt de trendlijn voor de arbeidsmarkt voor op die van de consumentenmarkt? Geen idee, maar dan moeten we in de komende maanden minder cijfers van de consumentenmarkt indices gaan zien. Tijd voor een afwachtende houding. Tenzij je het dak aan het repareren bent, want dan is het misschien beter om een beetje haast te maken.

Hoe dan ook, tot volgende maand.

Geef een reactie