ABU: zoek, zoek wat ik niet zie

logotype ABUVandaag een bespreking van de elfde periode van de ABU cijfers over 2023*. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 11, van 9 oktober tot en met 5 november, daalde het aantal uren met 13% en de omzet daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De krimp in aantal uren blijft sinds het begin van het jaar onveranderd in de dubbele cijfers. Met 13% krimp is periode 11 gelijk aan de vorige periode en iets minder dan aan het begin van het jaar (zo’n 17% in de eerste vier periodes). In de afgelopen 21 periodes is er sprake van een onafgebroken krimp. Dan zou je toch verwachten dat er sprake moet zijn van een recessie? Of van een forse afname van het uitzenddeel in de arbeidsmix? Of is er iets anders aan de hand wat ik niet zie?

Overall ontwikkeling

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU
ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU


Het is saai, maar ook nog eens verdomde vervelend, die zich continuerende krimp. Als er een lichtpunt is, dan is het de afname van de krimp sinds begin van dit jaar. Maar de laatste tijd is de krimp onveranderd 13% per periode. En da’s best veel, vooral omdat in dezelfde periodes van 2022 ook al krimp viel te noteren

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)
Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 glijdt. Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is nog alle tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht op een absoluut minimum, nog even los van de nogal wispelturige internationale ontwikkelingen en het chronische tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Geen goede tijd om wonderen te verwachten, tenzij de economie zichzelf, gelijk baron van Munchausen, aan de haren uit het moeras kan trekken.

Ondertussen is de trendlijn door de magische grens van 80 gezakt (79,95 om precies te zijn). Een indexwaarde die we eerder slechts bereikten tijdens de diepste diepten van de financiële crisis. Een periode waar de werkloosheidscijfers tot 9% opliepen, voordat de regering ingreep en de internationale berekening van de werkloosheid invoerde waardoor er magischerwijs ongeveer 1% werkloosheid verdampte. Nu is er een werkloosheid van 3,6% (CBS, oktober 2023). En toch een trendlijn die terminal velocity nadert. Is dit een teken dat de uitzendsector in grote problemen verkeert? Volgens het derde kwartaal van 2023 is dat niet het geval voor de drie grootste uitzenders.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -21% in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met  –10% en –7% behoorlijk.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:


Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar overigens zeer forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. De trendlijn heeft de grens van 60 ondertussen doorsneden en is in periode 10 uitgekomen op 53,8, een daling van 1,1 ten opzichte van periode 10. Op basis van de richting van de trendlijn lijkt het slechts een kwestie van tijd tot de grenslijn van 50 doorsneden gaat worden. Ik gok dat we dit trieste feit weleens begin 2024 kunnen gaan halen.

De sector Industrie is nog altijd maar in mineur, en ondertussen onder het niveau van vóór de financiële crisis. Ik  In vergelijking met de andere twee sectoren ziet de sector Industrie er nog altijd zeer gezond uit. De richting van de trendlijn lijkt echter een ander verhaal te vertellen. En dat kan de uitzendsector in haar totaliteit wel gebruiken, met twee sectoren die op de intensive care liggen.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt zich steeds meer te spiegelen aan de sector Administratief , zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is al geruime tijd geleden ingezet. Hoopvol blijft een voorzichtige afvlakking van de neergang; met enige goede wil is het begin van een hockeystick te zien. Maar laten we vooral niet te snel juichen.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie