Werkloosheid december 2023 stijgt naar 3,6%

Nederlandse vlagHet CBS zegt over de werkloosheid het volgende:

De werkloosheid veranderde vorig jaar weinig. In december was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos en dat was gelijk aan het gemiddelde over 2023. Het aantal werklozen nam in de laatste drie maanden van het jaar licht af met gemiddeld 3 duizend per maand, tot 361 duizend personen in december. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 25 duizend mensen bij met betaald werk.

Ondanks de lichte stijging (0,1%) blijft de werkloosheid op een zeer laag niveau en dat is niet noodzakelijkerwijs heel goed nieuws. Want we worstelen tegelijkertijd met een chronisch en zelfs groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel, mede dankzij de blijvende (en overigens volledig voorzienbare) uitstroom van grijze duiven uit de arbeidsmarkt.


Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit gedurende de laatste 20 jaar:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2023. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2023. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid was al extreem laag en blijft dat ook, met een lichte stijging in december. Het is erg rustig aan het overall werkloosheidfront.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het goed om ook te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling in de laatste 20 jaar er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – december 2023. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – december 2023. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid onder 15 – 25 jarigen is met 0,1% gedaald naar 8,1%. In december 2022 stond de jeugdwerkloosheid op 7,5%. De werkloosheid onder jongeren is relatief hoog (vergeleken met de andere leeftijdsgroepen) en relatief grillig, zoals bovenstaande grafiek ook duidelijk laat zien.

Na een redelijk forse stijging over het afgelopen jaar lijkt er nog steeds sprake van een langzame en kleine correctie. In september 2023 was de werkloosheid onder jongeren nog 8,8%.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 20 jaar als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – december 2023. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – december 2023. Bron: CBS, nieuwe definitie

December 2023 (3,0%) is een minimale stijging (0,1%) ten opzichte van de voorgaande vier maanden. Het afgelopen jaar begin met een werkloosheid van 3,0% en eindigt het jaar op hetzelfde niveau. En daar tussenin zijn alleen waardes van 3,0%, 2,9% en 2,8% genoteerd. Een bijzonder lage en stabiele werkloosheid voor het één na grootste leeftijdscohort van de arbeidsbevolking.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 20 jaar als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – december 2023. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – december 2023. Bron: CBS, nieuwe definitie

De grijze duiven komen in december uit op een werkloosheid van 2,2%. De afgelopen 11 maanden heeft de werkloosheid ‘geschommeld’ tussen 2,1% en 2,2%.  In december 2022 was het nog 2,5%, in januari 2023 2,4%.

Nog lager dan de werkloosheid onder 25 – 45-jarigen. Het zal heel moeilijk zijn in het huidige arbeidsklimaat om en werkloze werkzoekende 45-plusser te vinden.

Geef een reactie