ABU: periode 1 van 2024 is geen feest

logotype ABUVandaag een bespreking van de eerste  periode van de ABU cijfers over 2024. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 1 daalde het aantal uren met 8% en de omzet bleef gelijk met 0% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

De krimp in aantal uren komt in de eerste periode van het jaar voor de tweede keer uit in de enkele cijfers, nadat december dat ijs al had gebroken. En dat is natuurlijk prettig, maar met –8% zijn we nog altijd een heel eind verwijderd van die o, zo aantrekkelijke nullijn. Misschien een positief puntje, de drie grootste uitzenders wereldwijd laten evenmin zwarte cijfers zien (althans Manpower en Randstad, Adecco is traditioneel laat met het publiceren van haar kwartaalcijfers maar zal naar alle waarschijnlijkheid ook een omzetktimp laten zien).

Overall ontwikkeling

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2022 t/m 2024 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU
ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU

Altijd weer een kaal begin voor een nieuw jaar, maar dat vult zich vanzelf. Tegelijkertijd is dit een bijzonder deprimerende grafiek, met al die staafjes die naar beneden wijzen. Alleen de eerste drie periodes van 2022 laten (kleine) positieve resultaten zien de rest is krimp. En  waar december 2023 nog de eerste periode was met een krimp lager dan 10% met ‘slechts’ 7% is in de eerste periode ook een krimp in de enkele cijfers te zien maar toch net een tikkeltje hoger op 8%. Geen voorteken op een snelle verdamping van de krimpcijfers.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)
Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die zich richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 beweegt. En daarmee lijkt deze trendlijn in sterke mate op die uit de periode van de financiële crisis. De huidige trendlijn moet overigens nog wel wat verder terugvallen wil ze op hetzelfde bodemniveau uitkomen, maar ze is hard onderweg.

Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is hopelijk nog alle tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht op een absoluut minimum, nog even los van de volatiele internationale situatie en het chronische tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Om nog maar te zwijgen van het volstrekt ontbreken van enige daadkracht in de nationale politieke arena.

Hoe Nederland ondertussen niet in een recessie is beland, is voor mij een raadsel. Toegegeven, het werkloosheidscijfer is belachelijk laag maar tegelijkertijd is de uitzendsector al jaren aan het krimpen (getuige bovenstaande trendlijn). En normaliter is de sector de kolenmijnkanarie. Niet deze keer, blijkbaar. Bijzonder…

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -18% verder in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met –4% (beperkt) resp. –8% (behoorlijk).

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld tot het niveau van 2008. De trendlijn staat ondertussen op 51,3 en met de dalingshoek is het waarschijnlijk dat de grenslijn van 50 in de verkeerde richting gaat doorsnijden. Dat is zoiets als de Styx overvaren… Zijn er nog administratieve uitzenders in de zaal?

De sector Techniek heeft een minder steil glijpad ingezet maar dat is voorlopig nog onvoldoende om een horizontale trendlijn te bereiken. Maar misschien weet deze sector te voorkomen dat het door de grenslijn van 70 heen zakt.

De sector Industrie loopt in de pas met de sector Techniek, de trendlijn is plotsklaps afgeremd in haar vrije val. En de sector Industrie zag er sowieso al een heel stuk gezonder uit dan de andere twee sectoren. Als deze positieve verandering zich doorzet kan de sector nog zelfs voorkomen dat de grenslijn van 100 wordt aangetikt. Way to go!

Tot over 4 weken!

Geef een reactie