Werkloosheid januari 2024 onveranderd op 3,6%

Nederlandse vlagHet CBS zegt over de werkloosheid in januari het volgende:

In januari waren er 368 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 2 duizend per maand.

De werkloosheid blijft onveranderd op een zeer laag niveau en dat is niet noodzakelijkerwijs heel goed nieuws. Want we worstelen tegelijkertijd met een chronisch en zelfs groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel, mede dankzij de blijvende (en overigens volledig voorzienbare) uitstroom van grijze duiven uit de arbeidsmarkt.


Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit gedurende de laatste 21 jaar:
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid was al extreem laag en blijft dat ook, met een lichte stijging in december. Het is erg rustig aan het overall werkloosheidfront.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het goed om ook te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling in de laatste 21 jaar er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – januari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – januari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid onder 15 – 25 jarigen is met 0,1% gestegen naar 8,2%. In januari 2023 stond de jeugdwerkloosheid op 7,8%. De werkloosheid onder jongeren is relatief hoog (vergeleken met de andere leeftijdsgroepen) en behoorlijk grillig, zoals bovenstaande grafiek ook duidelijk laat zien.

Na een redelijk forse stijging over het afgelopen jaar lijkt er nog steeds sprake van een langzame en kleine correctie. In september 2023 was de werkloosheid onder jongeren nog 8,8%.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – januari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – januari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

Januari 2024 (3,1%) toont een minimale stijging (0,1%) ten opzichte van december 2023 en een stijging van 0,2% ten opzichte van de daaraan voorafgaande vier maanden. Er zit nauwelijks beweging in het werkloosheidscijfer en dat is een zeer fraaie situatie.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – januari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – januari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De grijze duiven komen in januari uit op een werkloosheid van 2,2%. Net als de voorgaande vier maanden. Aanzienlijk lager dan in het cohort 25 – 45-jarigen en überhaupt uitzonderlijk laag. Het zal vrijwel onmogelijk worden om in het huidige arbeidsklimaat en werkloze werkzoekende 45-plusser te vinden.

Op naar februari!

Geef een reactie