Brief aan UWV in verband met 8vance en AVG

Logo(type) UWVNaar aanleiding van de berichtgeving eerder deze week over 8vance en de AVG heb ik UWV gevraagd om een reactie op de volgende vragen:

 1. Is UWV van mening dat 8vance in overtreding is van de AVG?
 2. Is daarmee het eerdere antwoord van UWV [*zie inhoud e-mail]
  onjuist?

 3. Is de massale en jarenlange overtreding van de AVG door 8vance aanleiding om
  de samenwerking met 8vance te beëindigen?

 4. Realiseert UWV zich dat bij inwerkingtreding van de verbodsbepalingen van de
  AI Act de samenwerking met 8vance dient te worden beëindigd?

 5. Gaat UWV een nieuwe tender voor de bemiddelingsservice uitschrijven?

De e-mail aan UWV is hieronder volledig weergegeven.

Goedemorgen <>,

Ik ben bijzonder benieuwd naar de reactie van UWV in het licht van de geconstateerde AVG overtredingen door 8vance:

Met name ook vanwege de eerdere reactie van UWV op onze vragen, in het najaar 2023. Meer in het bijzonder deze vraag:

Is het UWV bekend met het privacybeleid, de grondslagen en legitimiteit van de verwerking van persoonsgegevens door 8vance en de impact op het afgeleide gebruik door UWV?
Antwoord van UWV*: “In de vraag wordt gesteld dat er sprake is van verwerking van persoonsgegevens voor 8vance. 8vance geeft aan dat hier geen sprake van is 1. Zie de statement hierover van 8vance. In een zogenaamde Beveiligings Verwerker Overeenkomst 2 is bekrachtigd dat 8vance verantwoordelijk is dat zij voldoet aan de uit de AVG voortvloeiende rechten van betrokkenen.”

In verband hiermee heb ik in ieder geval de volgende vragen;

 1. Is UWV van mening dat 8vance in overtreding is van de AVG?
 2. Is daarmee het eerdere antwoord van UWV, zoals hierboven weergegeven, onjuist?
 3. Is de massale en jarenlange overtreding van de AVG door 8vance aanleiding om de samenwerking met 8vance te beëindigen?
 4. Realiseert UWV zich dat bij inwerkingtreding van de verbodsbepalingen van de AI Act de samenwerking met 8vance dient te worden beëindigd?
 5. Gaat UWV een nieuwe tender voor de bemiddelingsservice uitschrijven?

Met vriendelijke groet,

Twee aandachtspunten:

 1. In het antwoord van UWV wordt gesteld: Zie hierover het statement van 8vance. RecruitmentMatters heeft dit statement van 8vance niet. UWV geeft aan dat RecruitmentMatters dit statement heeft ontvangen
 2. De BVO waarover UWV spreekt is niet in het bezit van RecruitmentMatters. UWV geeft aan dat dit document vertrouwelijk is.
Geef een reactie