Werkloosheid februari 2024 stijgt naar 3,7%

Nederlandse vlagHet CBS zegt over de werkloosheid in februari het volgende:

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen, met gemiddeld 7 duizend per maand. In februari waren er daardoor 379 duizend mensen werkloos, het hoogste aantal in bijna anderhalf jaar. Meer mensen verloren hun baan en sinds januari zijn er ook relatief veel mensen die op zoek gaan naar werk en niet direct werk vinden.

De werkloosheid stijgt minimaal (van 3,6% naar 3,7%) en blijft daarmee op een zeer laag niveau en dat is niet noodzakelijkerwijs heel goed nieuws. Want we worstelen tegelijkertijd met een chronisch en zelfs groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel, mede dankzij de blijvende (en overigens volledig voorzienbare) uitstroom van grijze duiven uit de arbeidsmarkt.


Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit gedurende de laatste 21 jaar:
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid was al extreem laag en blijft dat ook, ondanks een lichte stijging in december 2023 en nu in februari. Het blijft vooralsnog behoorlijk rustig aan het overall werkloosheidfront.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het goed om ook te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling in de laatste 21 jaar er als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – februari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – februari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid onder 15 – 25 jarigen is met 0,5% gestegen naar 8,7%. In februari 2023 stond de jeugdwerkloosheid op 7,8%. De werkloosheid onder jongeren is relatief hoog (vergeleken met de andere leeftijdsgroepen) en behoorlijk grillig, zoals bovenstaande grafiek ook duidelijk laat zien.

Het huidige niveau is vergelijkbaar met dat van Q3 2023.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – februari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – februari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

Februari 2024 is onveranderd ten opzichte van januari 2024 (3,1%) en toont een minimale stijging (0,1%) ten opzichte van februari 2023. Het is bladstil weer voor dit leeftijdscohort en dat is al langere tijd het geval.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – februari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – februari 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De grijze duiven komen in februari uit op een werkloosheid van 2,2%. Net als de voorgaande vijf maanden… Februari 2023 was ook al 2,2%. Het zal vrijwel onmogelijk worden om in het huidige arbeidsklimaat en werkloze werkzoekende 45-plusser te vinden.

Geef een reactie