Reactie van UWV op online brief mbt 8vance

hoort niets, ziet niets, zegt nietsIk heb vandaag een reactie ontvangen van UWV op mijn online brief van 15 maart 2024. Mijn brief stelde 5 concrete vragen aan het UWV, de uitvoeringsorganisatie geeft op 1 van de 5 antwoord. Eerst nog even de vragen:

  1. Is UWV van mening dat 8vance in overtreding is van de AVG?
  2. Is daarmee het eerdere antwoord van UWV, zoals hierboven weergegeven, onjuist?
  3. Is de massale en jarenlange overtreding van de AVG door 8vance aanleiding om de samenwerking met 8vance te beëindigen?
  4. Realiseert UWV zich dat bij inwerkingtreding van de verbodsbepalingen van de AI Act de samenwerking met 8vance dient te worden beëindigd?
  5. Gaat UWV een nieuwe tender voor de bemiddelingsservice uitschrijven?

En dan nu de reactie van het UWV:

Het is ons bekend dat jij ook in contact staat met 8vance over dit onderwerp. Wij gaan ervan uit dit voldoende is en dat dit de antwoorden oplevert waarnaar jij op zoek bent. UWV en 8vance hebben daarnaast hun eigen verantwoordelijkheden onder de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. UWV heeft geen betrokkenheid bij activiteiten van 8vance die aan andere partijen dan UWV worden geleverd. Er worden in ieder geval geen persoonsgegevens van cliënten van UWV gedeeld met 8vance of op een andere manier gebruikt om het algoritme van 8vance te trainen. 

UWV geeft dus geen antwoord op de vragen 1 t/m 3 en 5. UWV ontkent daarmee niet dat 8vance in overtreding van de AVG kan zijn, maar loopt met een grote boog om het onderwerp heen. Feitelijk zegt UWV dat het haar niet interesseert of 8vance al dan niet in overtreding is, want binnen de muren van het UWV gaat dat niet gebeuren… Een bijzondere opstelling, want dat zou moeten betekenen dat UWV geen gebruik gaat maken van de op AI gebaseerde search-engine die tenslotte is getraind op basis van persoonsgegevens afkomstig van (vooral) LinkedIn. En als UWV geen gebruik gaat/kan maken van deze search-engine wat gaat 8vance dan in hemelsnaam opleveren? Het zal toch geen maatwerk zijn??

De AI-act is nog niet gepubliceerd en daarmee ook nog niet in werking getreden. Voor zover de AI-toepassing van 8vance onder de AI-act valt, hebben wij geen signalen dat het een vorm van verboden AI is en binnen zes maanden moet worden beëindigd. Daarmee is er nog een termijn van zo’n twee jaar voor 8vance om aan de administratieve verplichtingen als aanbieder van een AI-toepassing te voldoen. UWV zal als toekomstig gebruiker van een AI-toepassing ook haar verplichtingen onderzoeken en invullen. Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen wat dit voor gevolgen heeft voor UWV in het algemeen.

Het antwoord op vraag 4. Dit wist ik al langer. UWV doet niet aan scenariodenken en sorteert dus niet voor op eventueel onwenselijke situaties in een nabije mogelijke toekomst. Droef, maar haar goed recht natuurlijk.

Resumerend, UWV sluit ogen en oren voor de concrete mogelijkheid dat 8vance de AVG langdurig heeft overtreden en nog altijd overtreedt. In mijn naiviteit dacht ik dat de overheid roomser dan de paus zou moeten zijn, maar niets blijkt minder waar. Ook preventief reageren is niet aan UWV besteed. Zou UWV zich realiseren dat zij met deze handelswijze 8vance een onverdiend stempel van betrouwbaarheid geeft en daarmee, tot de Autoriteit Persoonsgegevens wakker wordt, een voordeel waarmee 8vance commercieel kan schermen? Blijkbaar niet. Of het intereseert het UWV geen zak.

Langzaam wordt het sprookje werkelijkheid.

Geef een reactie