Werkloosheid daalt in mei 2024 naar 3,6%

Nederlandse vlagHet CBS zegt over de werkloosheid in mei het volgende:

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden afgenomen met gemiddeld 4 duizend per maand. Daarmee waren in mei 367 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In april was dat nog 3,7 procent. .[…] UWV registreerde eind mei 171 duizend lopende WW-uitkeringen, 500 meer dan eind april.

De werkloosheid daalt minimaal (van 3,7% naar 3,6%) en blijft daarmee vrijwel onveranderd op een zeer laag niveau. Tegelijkerijd blijven het (online) vacaturevolume onveranderd hoog en het aantal werkloosheid beiden boven de 300.000 steken. Onze arbeidsmarkt is niet meer wat het geweest is.


Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit gedurende de laatste 21 jaar:
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2024. Bron: CBS

De werkloosheid was al extreem laag en blijft dat ook. Ondanks alle internationale spanningen blijft het vooralsnog zeer rustig aan het werkloosheidfront. Al is het woordt “front” misschien een beladen term geworden. Hoe dan ook historisch gezien blijft de werkloosheid op een ongekend laag niveau hangen en dat is goed voor de BV Nederland.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het goed om ook te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling in de laatste 21 jaar er als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – mei 2024. Bron: CBS
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – mei 2024. Bron: CBS

De werkloosheid onder 15 – 25 jarigen is gedaald van 8,7% naar 8,5%. In mei 2023 stond de jeugdwerkloosheid op 8,2%. De werkloosheid onder jongeren is relatief hoog (vergeleken met de andere leeftijdsgroepen) en behoorlijk grillig, zoals bovenstaande grafiek ook duidelijk laat zien. Maar in de afgelopen periode is er van die grillighreid niet veel meer over.

Er is in de afgelopen jaren sprake van een geleidelijke stijging van de werkloosheid onder jongeren.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – mei 2024. Bron: CBS
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – mei 2024. Bron: CBS

Mei 2024 laat een kleine daling (0,1%) zien ten opzichte van april 2024 (3,1%) en is 0,1% hoger dan de werkloosheid van mei 2023. Oftewel, we liggen in de doldrums waar geen zuchtje wind te bekennen is. 

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – mei 2024. Bron: CBS
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – mei 2024. Bron: CBS

De grijze duiven komen in april uit op een werkloosheid van 2,1% en dat is gelijk aan de voorgaande twee maanden.  Mei 2023 was 2,1%, en in de tussenliggende tijd is het een afwisseling geweest van 2,1% en 2,2%. Een ongekend laag en stabiel werkloosheidsniveau. Het zal vrijwel onmogelijk worden om in het huidige arbeidsklimaat een werkloze werkzoekende 45-plusser te vinden.

Volgende maand meer!

Geef een reactie