TechWolf krijgt forse kapitaalinjectie

Oprichters TechwolfTechWolf is zonder twijfel een zondagskind. Het Belgische bedrijf heeft zich genesteld op het kruispunt van twee hypes: de skills-hype en de AI-hype. En dat is te zien aan de omvang van de Series B funding, een whopping $43 miljoen! Dat geld gaat gebruikt worden om de Amerikaanse expansie te accelereren.

En dit is hoe TechWolf zichzelf omschrijft in haar persbericht (lees: bog posting):

TechWolf is fast emerging as a European innovator as the continent continues to leverage talent and propositions at the forefront of AI. TechWolf is building the AI infrastructure layer for skills, creating foundational data assets and frameworks that enable a skills-first approach to talent management. Their innovative technology infers employee skills from digital interactions by leveraging advanced AI language models, thus eliminating the need for manual skills assessments.

In het persbericht staat ook nog deze omschrijving te vinden:

TechWolf is a Belgian-based AI company providing API-first Skill infrastructure for large company CHROs who are dissatisfied with their ability to make data-driven people decisions, despite investing in a myriad of talent applications. TechWolf’s advanced AI creates high-quality skill profiles by leveraging data from systems where employees do their work, unlike traditional applications that are only using limited and siloed HR data. Notable customers include GSK, HSBC, bp, United Airlines, MetLife, Synopsys, IQVIA, KBC, Booking.com and KLM.

Nu staat de gecombineerde skills- en AI-hype niet alleen garant voor outsized investeringen en waarderingen, maar ook voor zoveel hyperbool dat het vrijwel onmogelijk is om fact from fiction te onderscheiden. Nog even los van valse profeten die bewust nog meer stof opwerpen. En partijen die niet voor de Europese markt geschikt zijn, als Europe tenminste gaat handhaven (Eightfold, hireEZ, HeroHunt en SeekOut, 8vance).

Maar of TechWolf ook tot deze categorie gerekend moet worden is natuurlijk helemaal de vraag. En daarom

TechWolf’s task-optimised AI models set new standards, outperforming leading benchmarks at a fraction of the runtime cost. Over the past five years, the company has published seven peer-reviewed articles and has 15 language models in production. Its datasets include 1.47 billion labour market data points, 38 million captured skill events, and 223 thousand recognised skill forms.

Die eerste zin is natuurlijk een perfect voorbeeld van hyperbool. Niemand begrijpt wat daar staat, maar het klinkt fantastisch. De volgende twee zinnen vol met cijfers zijn bedoeld om indruk te maken. Size matters? Of is de datakwaliteit toch de belangrijkste factor?

TechWolf focust op skills infrastructure en zet zichzelf daarbij af tegen HR platforms:

We are not another HR platform: The Skill Infrastructure connects to your existing systems via API, and uses advanced AI to get actionable insights out of your employee data.

Employee data? Wat is dat, en weten de employees dit? En hebben ze daar toestemming voor gegeven?? Daar krijg ik geen antwoord op, maar ik ben daar heel benieuwd naar.

TechWolf vervolgt met deze parel:

Word-Class Artificial Intelligence:The technology is powered by the most recent advances in language technology. It extracts, interprets, contextualises and compares skills and jobs from unstructured data – making TechWolf AI explainable and unbiased.

TechWolf claimt biasvrij te zijn en dat is natuurlijk onzin. Tenzij TechWolf een (AI) bias-detectie en eliminatie functie heeft ontwikkeld. Maar dan zou de investering wel een paar factoren hoger mogen/moeten zijn. Indien deze functie niet bestaat heeft TechWolf geen manier om biased data te schonen.

Next:

Infrastructure for Skills: As an API-first product, TechWolf is built to connect to any of your tools, providing your HR ecosystem with skills. No matter your setup, our technology adapts to your way of working – without adding an extra interface.

En hier hoort ook nog een interessant plaatje bij:

TechWolf: Infrastructure for Skills

Aan de linkerkant de bronnen waar die employee data uit wordt geextraheerd, aan de rechterkant de ontvangende systemen. En TechWolf claimt het grote schakelbord te zijn waardoor je dit product probleemloos en effortless kan invoegen. Color me sceptic. People aggregator Eightfold zit aan de rechterkant. Wat doen zij met al die gegevens?

Next:

Intelligent Skill Ontology: As the TechWolf technology already understands skills and jobs to a very industry-specific level, it enriches your data quickly and accurately, even if your organisation has only very little data to work with.

TechWolf is in essentie een grote stekkerdoos met een parser plus een (zelf ontwikkelde?) ontologie. Maar hoe hebben ze die parser en ontologie ontwikkeld? Zijn vacatures gebruikt of zijn publiek beschikbare persoonsgegevens gebruikt? Wordt gebruik gemaakt van internationale standaarden op het gebied van functies en skills? Wat zijn labour market data points, skills events en skill forms: [TechWolf datasets:] include 1.47 billion labour market data points, 38 million captured skill events, and 223 thousand recognised skill forms.

Een hoop vragen waar ik op de site van TechWolf niet één twee drie een antwoord heb gevonden.

Geef een reactie