Breaking news: aantal vacatures in juni 2024

geweldigWe zetten de ‘eeuwigdurende’ serie over het online vacaturevolume onverdroten voort met de cijfers van juni 2024. Juni is geen recordmaand geworden, maar levert desondanks een fors vacaturevolume op: ruim 320.000 vacatures. De hoogste score was in juni 2022 toen de teller stil bleef staan op ruim 340.000 vacatures. Het vacaturevolume van juni 2024 mag er dus best zijn.

Laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?

Vacaturevolume in juni
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand juni 2008:
Aantal nieuwe online vacatures in de maand juni, 2008 – 2024. Bron: Jobs Data
Aantal nieuwe online vacatures in de maand juni, 2008 – 2024. Bron: Jobs Data

Sinds juni 2020 is het online vacaturevolume in deze maand onveranderd boven de 300.000 uitgekomen, en dat blijkft toch ook onbegrijpelijk hoog. Zoals ik vorige maand al over het vacaturevolume van mei 2024 schreef, is er sprake van een in mijn ogen uitzonderlijke situatie:

In de afgelopen drie jaar is het vacaturevolume in mei consequent boven de 300K uitgekomen. 300.000 vacatures per maand op een beroepsbevolking van zo’n 10 miljoen mensen; daarmee zou in [theorie in] 1 maand zo’n 3% van de beroepsbevolking van baan veranderen, en dus ruim 1/3 van de beroepsbevolking in 1 jaar. Krankzinnige volumes. En nauwelijks geloofwaardig.

Het lijkt er daarmee op dat we nog steeds in vacature-lalaland rondwandelen, een volume aan online vacatures dat niet aantoonbaar te hoog is, maar zo wel voelt. Het vermoeden van kunstmatige vacature-inflatie duikt de kop weer op, met als potentiële schuldigen de parasieten van het recruitment domein, de vacatute-aggregatoren. Het is daarom tijd voor een nader onderzoek.

Ik kan me niet voorstellen dat dit het nieuwe normaal is, maar naspeuringen van Textkernel hebben geen aanwijzingen gegeven voor ghost vacatures. Maar er is something rotten in the state of Denmark.

Vacature aantallen in 2023 en 2024
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:
Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2023 en 2024 Bron: Jobs Data
Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2023 en 2024 Bron: Jobs Data

De vacaturevolumes per maand zijn consequent hoger in 2024, vergeleken met 2023. Zelfs als we ervan uitgaan dat er sprake is van vacatureinflatie dan is die inflatie naar alle waarschijnlijk min of meer vergelijkbaar over de afgelopen twee jaar. En dat zou betekenen dat onze economie iets lijkt te verbeteren ten opzichte van 2023. Maar of het voldoende is om de negatieve groei (om voor mij onbegrijpelijke redenen wordt er niet gesproken over een recessie) te doorbreken is een kwestie van wachten tot CBS met de cijfers kom.

Vacaturevolume in de afgelopen 15 jaar
Om het vacaturevolume van juni 2024 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het online vacaturevolume t/m december als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden
Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden

De stijging zet zich door en dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Als we het gebrek aan arbeidskrachten tenminste negeren. En dat doe ik hier, tenslotte gaat het om het vacaturevolume en niet om de beroepsbevolking.

Tot volgende maand!

Geef een reactie